แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9991 : สวิตเซอร์แลนด์ พาราโรม่า 9 วัน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
11 เม.ย. 62 ฿122,000 ฿110,000 ฿104,000 ฿129,000 ฿122,000 (เหลือแค่ 8 ที่)
12 เม.ย. 62 ฿123,000 ฿110,000 ฿105,000 ฿130,000 ฿123,000 (เหลือแค่ 6 ที่)
27 เม.ย. 62 ฿118,000 ฿107,000 ฿101,000 ฿125,000 ฿118,000 มีที่ว่าง
18 พ.ค. 62 ฿118,000 ฿107,000 ฿101,000 ฿125,000 ฿118,000 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง