แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9989 : Beautiful อิตาลี เหนือ 10 วัน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
7 เม.ย. 62 ฿98,000 ฿88,000 ฿78,000 ฿109,500 ฿98,000 เกือบเต็ม
26 เม.ย. 62 ฿94,000 ฿85,000 ฿75,000 ฿105,500 ฿94,000 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง