แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9987 : ยุโรป อิตาลี NORTH ITALY 8วัน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
21 พ.ค. 62 ฿74,000 ฿67,000 ฿60,000 ฿87,000 ฿74,000 เกือบเต็ม
31 พ.ค. 62 ฿74,000 ฿67,000 ฿60,000 ฿87,000 ฿74,000 (เหลือแค่ 6 ที่)
21 มิ.ย. 62 ฿74,000 ฿74,000 ฿60,000 ฿87,000 ฿74,000 (เหลือแค่ 8 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง