แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9987 : ทัวร์อิตาลี NORTH ITALY 8วัน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
3 พ.ค. 62 ฿27,400 ฿67,000 ฿60,000 ฿40,400 ฿27,400 (เหลือแค่ 8 ที่)
21 พ.ค. 62 ฿27,400 ฿67,000 ฿60,000 ฿40,400 ฿27,400 เกือบเต็ม
31 พ.ค. 62 ฿27,400 ฿67,000 ฿60,000 ฿40,400 ฿27,400 (เหลือแค่ 6 ที่)
21 มิ.ย. 62 ฿27,400 ฿67,000 ฿60,000 ฿40,400 ฿27,400 (เหลือแค่ 8 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง