แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9985 : ทัวร์อิตาลี SOUTH ITALY 8วัน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
18 พ.ค. 62 ฿70,000 ฿63,000 ฿60,000 ฿79,000 ฿70,000 เกือบเต็ม
8 มิ.ย. 62 ฿70,000 ฿63,000 ฿60,000 ฿79,000 ฿70,000 เกือบเต็ม
22 มิ.ย. 62 ฿70,000 ฿63,000 ฿60,000 ฿79,000 ฿70,000 (เหลือแค่ 2 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง