แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9979 : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
13 เม.ย. 62 ฿107,000 ฿97,000 ฿86,000 ฿118,000 ฿107,000 (เหลือแค่ 6 ที่)
20 เม.ย. 62 ฿103,000 ฿93,000 ฿83,000 ฿114,000 ฿103,000 เกือบเต็ม
27 เม.ย. 62 ฿103,000 ฿93,000 ฿83,000 ฿114,000 ฿103,000 เกือบเต็ม
4 พ.ค. 62 ฿103,000 ฿93,000 ฿83,000 ฿114,000 ฿103,000 เกือบเต็ม
11 พ.ค. 62 ฿103,000 ฿93,000 ฿83,000 ฿114,000 ฿103,000 มีที่ว่าง
18 พ.ค. 62 ฿103,000 ฿93,000 ฿83,000 ฿114,000 ฿103,000 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง