แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9971 : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน8คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
15 ก.พ. 61 ฿102,000 ฿92,000 ฿82,000 ฿114,500 (เหลือแค่ 6 ที่)
8 มี.ค. 61 ฿102,000 ฿92,000 ฿82,000 ฿114,500 เกือบเต็ม
15 มี.ค. 61 ฿104,500 ฿94,000 ฿84,000 ฿117,000 เกือบเต็ม
8 เม.ย. 61 ฿107,000 ฿97,000 ฿86,000 ฿119,500 มีที่ว่าง
19 เม.ย. 61 ฿104,500 ฿94,000 ฿84,000 ฿117,000 เกือบเต็ม
26 เม.ย. 61 ฿104,500 ฿94,000 ฿84,000 ฿117,000 เกือบเต็ม
3 พ.ค. 61 ฿104,500 ฿94,000 ฿84,000 ฿117,000 เกือบเต็ม
10 พ.ค. 61 ฿104,500 ฿94,000 ฿84,000 ฿117,000 เกือบเต็ม
17 พ.ค. 61 ฿104,500 ฿94,000 ฿84,000 ฿117,000 เกือบเต็ม
24 พ.ค. 61 ฿104,500 ฿94,000 ฿84,000 ฿117,000 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง