แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9970 : SWISS SCENIC TRAIL 8วัน5คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
12 เม.ย. 62 ฿108,000 ฿98,000 ฿87,000 ฿116,000 ฿108,000 (เหลือแค่ 8 ที่)
27 เม.ย. 62 ฿104,000 ฿94,000 ฿83,000 ฿112,000 ฿104,000 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง