แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9967 : จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ปักกิ่ง เทียนสิน 5วัน3คืน XJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
1 ส.ค. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿19,998 ฿13,999 มีที่ว่าง
8 ส.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿20,998 ฿14,999 มีที่ว่าง
22 ส.ค. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿19,998 ฿13,999 มีที่ว่าง
29 ส.ค. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿19,998 ฿13,999 มีที่ว่าง
5 ก.ย. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿19,998 ฿13,999 มีที่ว่าง
12 ก.ย. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿19,998 ฿13,999 มีที่ว่าง
19 ก.ย. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿19,998 ฿13,999 มีที่ว่าง
26 ก.ย. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿19,998 ฿13,999 มีที่ว่าง
17 ต.ค. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿19,998 ฿13,999 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง