แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9964 : ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HAKODATE SKI KAMAKURA ซุปตาร์ บ้านหิมะ น่าหม่ำ 6วัน4คืน XJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
19 ก.พ. 63 ฿28,888 ฿28,888 ฿28,888 ฿38,788 ฿28,888 มีที่ว่าง
26 ก.พ. 63 ฿28,888 ฿28,888 ฿28,888 ฿38,788 ฿28,888 มีที่ว่าง
11 มี.ค. 63 ฿29,888 ฿29,888 ฿29,888 ฿39,788 ฿29,888 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง