แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9952 : เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-(พักบานาฮิลล์)บินเช้า-กลับบ่าย 4วัน3คืน VZ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
31 ธ.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿21,499 ฿16,999 เกือบเต็ม
1 ม.ค. 63 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿19,400 ฿14,900 เกือบเต็ม
1 ม.ค. 63 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿19,400 ฿14,900 (เหลือแค่ 8 ที่)
2 ม.ค. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿17,499 ฿12,999 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง