แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9951 : เวียดนามเหนือ (CLASSIC VIETNAM) ฮานอย ฮาลอง 3วัน2คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
4 พ.ค. 61 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿10,899 มีที่ว่าง
5 พ.ค. 61 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿10,899 มีที่ว่าง
11 พ.ค. 61 ฿9,500 ฿9,500 ฿9,500 ฿11,400 มีที่ว่าง
12 พ.ค. 61 ฿9,500 ฿9,500 ฿9,500 ฿11,400 มีที่ว่าง
18 พ.ค. 61 ฿9,500 ฿9,500 ฿9,500 ฿11,400 มีที่ว่าง
19 พ.ค. 61 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿10,899 มีที่ว่าง
25 พ.ค. 61 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿10,899 มีที่ว่าง
26 พ.ค. 61 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿10,899 มีที่ว่าง
27 พ.ค. 61 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿10,899 มีที่ว่าง
1 มิ.ย. 61 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿10,899 มีที่ว่าง
2 มิ.ย. 61 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿10,899 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง