แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9951 : เวียดนามเหนือ (CLASSIC VIETNAM) ฮานอย ฮาลอง 3วัน2คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
1 ก.พ. 61 ฿9,800 ฿9,800 ฿9,800 ฿11,700 เกือบเต็ม
16 ก.พ. 61 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿13,800 มีที่ว่าง
3 มี.ค. 61 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿10,899 มีที่ว่าง
10 มี.ค. 61 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿10,899 (เหลือแค่ 8 ที่)
23 มี.ค. 61 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿10,899 เกือบเต็ม
24 มี.ค. 61 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿10,899 (เหลือแค่ 8 ที่)
6 เม.ย. 61 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿12,800 (เหลือแค่ 6 ที่)
7 เม.ย. 61 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿12,800 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง