แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9948 : เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ ซาปา ฟานซีปัน ฮานอย นิงห์บิงห์ 5วัน4คืน VJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
27 พ.ย. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿16,400 ฿12,900 (เหลือแค่ 4 ที่)
4 ธ.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,400 ฿14,900 (เหลือแค่ 5 ที่)
11 ธ.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,400 ฿14,900 เกือบเต็ม
18 ธ.ค. 62 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,400 ฿14,900 มีที่ว่าง
25 ธ.ค. 62 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿19,400 ฿15,900 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง