แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9931 : มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง(พักฮ่องกง 2คืน) 3วัน2คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
7 ธ.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿35,998 ฿15,999 มีที่ว่าง
13 ธ.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿35,998 ฿15,999 มีที่ว่าง
20 ธ.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿35,998 ฿15,999 (เหลือแค่ 3 ที่)
27 ธ.ค. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿44,998 ฿19,999 มีที่ว่าง
30 ธ.ค. 62 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿52,998 ฿23,999 มีที่ว่าง
3 ม.ค. 63 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿33,998 ฿14,999 มีที่ว่าง
10 ม.ค. 63 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿35,998 ฿15,999 มีที่ว่าง
17 ม.ค. 63 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿35,998 ฿15,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง