แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9931 : มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง(พักฮ่องกง 2คืน) 3วัน2คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
4 พ.ค. 61 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿20,499 เกือบเต็ม
11 พ.ค. 61 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿20,499 (เหลือแค่ 3 ที่)
12 พ.ค. 61 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿20,499 มีที่ว่าง
18 พ.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
19 พ.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 (เหลือแค่ 0 ที่)
25 พ.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 เกือบเต็ม
26 พ.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 (เหลือแค่ 1 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง