แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9925 : ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส TGV 9วัน6คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
14 มี.ค. 63 ฿69,900 ฿69,900 ฿69,900 ฿88,900 ฿69,900 มีที่ว่าง
19 มี.ค. 63 ฿69,900 ฿69,900 ฿69,900 ฿88,900 ฿69,900 (เหลือแค่ 8 ที่)
21 มี.ค. 63 ฿69,900 ฿69,900 ฿69,900 ฿88,900 ฿69,900 (เหลือแค่ 3 ที่)
26 มี.ค. 63 ฿69,900 ฿69,900 ฿69,900 ฿88,900 ฿69,900 เกือบเต็ม
4 เม.ย. 63 ฿74,900 ฿74,900 ฿74,900 ฿92,800 ฿74,900 เกือบเต็ม
18 เม.ย. 63 ฿71,900 ฿71,900 ฿71,900 ฿89,800 ฿71,900 มีที่ว่าง
21 เม.ย. 63 ฿71,900 ฿71,900 ฿71,900 ฿89,800 ฿71,900 มีที่ว่าง
2 พ.ค. 63 ฿71,900 ฿71,900 ฿71,900 ฿89,800 ฿71,900 เกือบเต็ม
7 พ.ค. 63 ฿71,900 ฿71,900 ฿71,900 ฿89,800 ฿71,900 มีที่ว่าง
14 พ.ค. 63 ฿71,900 ฿71,900 ฿71,900 ฿89,800 ฿71,900 มีที่ว่าง
21 พ.ค. 63 ฿71,900 ฿71,900 ฿71,900 ฿89,800 ฿71,900 มีที่ว่าง
30 พ.ค. 63 ฿71,900 ฿71,900 ฿71,900 ฿89,800 ฿71,900 มีที่ว่าง
20 มิ.ย. 63 ฿71,900 ฿71,900 ฿71,900 ฿89,800 ฿71,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง