แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9925 : ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส TGV 9วัน6คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
23 พ.ย. 62 ฿69,900 ฿69,900 ฿69,900 ฿88,900 ฿69,900 (เหลือแค่ 4 ที่)
4 ธ.ค. 62 ฿72,900 ฿72,900 ฿72,900 ฿91,900 ฿72,900 มีที่ว่าง
28 ธ.ค. 62 ฿88,900 ฿88,900 ฿88,900 ฿108,800 ฿88,900 เกือบเต็ม
29 ธ.ค. 62 ฿88,900 ฿88,900 ฿88,900 ฿108,800 ฿88,900 (เหลือแค่ 6 ที่)
18 ม.ค. 63 ฿69,900 ฿69,900 ฿69,900 ฿88,900 ฿69,900 มีที่ว่าง
23 ม.ค. 63 ฿69,900 ฿69,900 ฿69,900 ฿88,900 ฿69,900 มีที่ว่าง
1 ก.พ. 63 ฿69,900 ฿69,900 ฿69,900 ฿88,900 ฿69,900 มีที่ว่าง
13 ก.พ. 63 ฿69,900 ฿69,900 ฿69,900 ฿88,900 ฿69,900 มีที่ว่าง
27 ก.พ. 63 ฿69,900 ฿69,900 ฿69,900 ฿88,900 ฿69,900 มีที่ว่าง
5 มี.ค. 63 ฿69,900 ฿69,900 ฿69,900 ฿88,900 ฿69,900 มีที่ว่าง
19 มี.ค. 63 ฿69,900 ฿69,900 ฿69,900 ฿88,900 ฿69,900 มีที่ว่าง
28 มี.ค. 63 ฿69,900 ฿69,900 ฿69,900 ฿88,900 ฿69,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง