แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9909 : จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ [เลสโก มังกรขาว] 6วัน4คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
6 ธ.ค. 62 ฿24,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿32,998 ฿24,999 มีที่ว่าง
7 ธ.ค. 62 ฿24,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿32,998 ฿24,999 เกือบเต็ม
27 ธ.ค. 62 ฿29,999 ฿32,999 ฿32,999 ฿39,998 ฿29,999 (เหลือแค่ 6 ที่)
28 ธ.ค. 62 ฿29,999 ฿32,999 ฿32,999 ฿39,998 ฿29,999 มีที่ว่าง
29 ธ.ค. 62 ฿29,999 ฿32,999 ฿32,999 ฿39,998 ฿29,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง