แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9906 : ปักกิ่ง เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น กำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ 4 วัน 3 คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
9 มี.ค. 62 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿50,498 ฿22,999 (เหลือแค่ 3 ที่)
14 มี.ค. 62 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿50,498 ฿22,999 เกือบเต็ม
28 มี.ค. 62 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿50,498 ฿22,999 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง