แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9885 : ฮ่องกง วัดซีซ้าน พระใหญ่นองปิง 3วัน2คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
4 พ.ค. 62 ฿20,900 ฿19,900 ฿18,900 ฿26,800 ฿20,900 (เหลือแค่ 3 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง