แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9884 : ฮ่องกง-ลันเตา กระเช้านองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน HX

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
23 พ.ย. 61 ฿17,999 ฿17,999 ฿16,999 ฿23,499 ฿17,999 (เหลือแค่ 8 ที่)
24 พ.ย. 61 ฿17,999 ฿17,999 ฿16,999 ฿23,499 ฿17,999 มีที่ว่าง
30 พ.ย. 61 ฿17,999 ฿17,999 ฿16,999 ฿23,499 ฿17,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง