แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9884 : ฮ่องกง-ลันเตา กระเช้านองปิง ดิสนีย์แลนด์-พีคแทรม(พักฮ่องกง2 คืน) 4วัน2คืน HX

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
12 ต.ค. 61 ฿21,900 ฿21,900 ฿21,900 ฿27,400 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง