แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9884 : ฮ่องกง-ลันเตา กระเช้านองปิง ดิสนีย์แลนด์-พีคแทรม(พักฮ่องกง2 คืน) 4วัน2คืน HX

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
26 ก.ค. 61 ฿22,900 ฿22,900 ฿22,900 ฿29,400 (เหลือแค่ 1 ที่)
27 ก.ค. 61 ฿22,900 ฿22,900 ฿22,900 ฿29,400 (เหลือแค่ 0 ที่)
3 ส.ค. 61 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿25,400 เกือบเต็ม
10 ส.ค. 61 ฿22,900 ฿22,900 ฿22,900 ฿29,400 มีที่ว่าง
17 ส.ค. 61 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿25,400 มีที่ว่าง
24 ส.ค. 61 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿25,400 มีที่ว่าง
31 ส.ค. 61 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿25,400 มีที่ว่าง
7 ก.ย. 61 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿25,400 มีที่ว่าง
14 ก.ย. 61 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿25,400 มีที่ว่าง
21 ก.ย. 61 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿25,400 มีที่ว่าง
12 ต.ค. 61 ฿21,900 ฿21,900 ฿21,900 ฿27,400 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง