แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9826 : จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก [เลทส์โก มังกรหยกสยบเมฆา] 4วัน3คืน 8L

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
23 ส.ค. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿15,499 ฿12,999 มีที่ว่าง
30 ส.ค. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿15,499 ฿12,999 มีที่ว่าง
6 ก.ย. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿15,499 ฿12,999 มีที่ว่าง
13 ก.ย. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿15,499 ฿12,999 มีที่ว่าง
20 ก.ย. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿15,499 ฿12,999 มีที่ว่าง
27 ก.ย. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿15,499 ฿12,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง