แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9826 : จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน5คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
19 ธ.ค. 62 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿28,998 ฿22,999 (เหลือแค่ 5 ที่)
29 ธ.ค. 62 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿39,998 ฿29,999 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง