แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9826 : จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน5คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
8 พ.ย. 62 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿26,998 ฿21,999 มีที่ว่าง
14 พ.ย. 62 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿26,998 ฿21,999 มีที่ว่าง
15 พ.ย. 62 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿26,998 ฿21,999 มีที่ว่าง
21 พ.ย. 62 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿26,998 ฿21,999 Sold Out
22 พ.ย. 62 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿26,998 ฿21,999 เกือบเต็ม
28 พ.ย. 62 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿26,998 ฿21,999 Sold Out
5 ธ.ค. 62 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿30,998 ฿23,999 มีที่ว่าง
6 ธ.ค. 62 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿30,998 ฿23,999 มีที่ว่าง
7 ธ.ค. 62 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿28,998 ฿22,999 เกือบเต็ม
19 ธ.ค. 62 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿28,998 ฿22,999 เกือบเต็ม
26 ธ.ค. 62 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿31,998 ฿25,999 (เหลือแค่ 6 ที่)
28 ธ.ค. 62 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿39,998 ฿29,999 มีที่ว่าง
29 ธ.ค. 62 ฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿39,998 ฿29,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง