แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9823 : ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาลีซาน ไทเป 5วัน4คืน VZ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
28 ก.ย. 62 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿20,388 ฿15,888 (เหลือแค่ 5 ที่)
5 ต.ค. 62 ฿17,888 ฿17,888 ฿17,888 ฿22,388 ฿17,888 มีที่ว่าง
19 ต.ค. 62 ฿18,888 ฿18,888 ฿18,888 ฿23,388 ฿18,888 เกือบเต็ม
26 ต.ค. 62 ฿17,888 ฿17,888 ฿17,888 ฿22,388 ฿17,888 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง