แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9820 : ไต้หวัน เถาหยวน ไทเป นิวไทเป 4วัน3คืน BR

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
8 พ.ค. 62 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿23,999 ฿18,999 (เหลือแค่ 2 ที่)
16 พ.ค. 62 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿23,999 ฿18,999 มีที่ว่าง
22 พ.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿22,999 ฿17,999 มีที่ว่าง
1 มิ.ย. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿22,999 ฿17,999 มีที่ว่าง
19 มิ.ย. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿22,999 ฿17,999 มีที่ว่าง
29 มิ.ย. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿22,999 ฿17,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง