แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9818 : ไต้หวัน HELLO TAIWAN ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน XW

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
29 พ.ย. 62 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿19,388 ฿14,888 มีที่ว่าง
4 ธ.ค. 62 ฿17,888 ฿17,888 ฿17,888 ฿22,388 ฿17,888 (เหลือแค่ 8 ที่)
6 ธ.ค. 62 ฿17,888 ฿17,888 ฿17,888 ฿22,388 ฿17,888 มีที่ว่าง
11 ธ.ค. 62 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿20,388 ฿15,888 มีที่ว่าง
18 ธ.ค. 62 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿20,388 ฿15,888 มีที่ว่าง
20 ธ.ค. 62 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿20,388 ฿15,888 เกือบเต็ม
25 ธ.ค. 62 ฿17,888 ฿17,888 ฿17,888 ฿22,388 ฿17,888 มีที่ว่าง
28 ธ.ค. 62 ฿24,888 ฿24,888 ฿24,888 ฿29,388 ฿24,888 มีที่ว่าง
30 ธ.ค. 62 ฿24,888 ฿24,888 ฿24,888 ฿29,388 ฿24,888 มีที่ว่าง
1 ม.ค. 63 ฿18,888 ฿18,888 ฿18,888 ฿23,388 ฿18,888 มีที่ว่าง
3 ม.ค. 63 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿20,388 ฿15,888 มีที่ว่าง
8 ม.ค. 63 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿20,388 ฿15,888 มีที่ว่าง
10 ม.ค. 63 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿20,388 ฿15,888 (เหลือแค่ 6 ที่)
17 ม.ค. 63 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿19,388 ฿14,888 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง