แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9794 : เซี่ยงไฮ้ วันเดอร์แลนด์ 5วัน3คืน XJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
11 พ.ค. 61 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿20,400 เกือบเต็ม
18 พ.ค. 61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,400 (เหลือแค่ 6 ที่)
23 พ.ค. 61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,400 มีที่ว่าง
6 มิ.ย. 61 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿18,400 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง