แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9779 : จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว 4วัน3คืน WE

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
30 ส.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿17,998 ฿12,999 มีที่ว่าง
6 ก.ย. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿16,998 ฿11,999 มีที่ว่าง
13 ก.ย. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿17,998 ฿12,999 มีที่ว่าง
20 ก.ย. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿17,998 ฿12,999 (เหลือแค่ 2 ที่)
27 ก.ย. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿17,998 ฿12,999 มีที่ว่าง
11 ต.ค. 62 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿23,998 ฿18,999 Sold Out
18 ต.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿19,998 ฿14,999 Sold Out
25 ต.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿19,998 ฿14,999 (เหลือแค่ 2 ที่)
1 พ.ย. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿18,998 ฿13,999 มีที่ว่าง
8 พ.ย. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿18,998 ฿13,999 มีที่ว่าง
15 พ.ย. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿18,998 ฿13,999 เกือบเต็ม
22 พ.ย. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿18,998 ฿13,999 มีที่ว่าง
29 พ.ย. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿18,998 ฿13,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง