แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9779 : จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว 4วัน3คืน WE

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
1 พ.ย. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿18,998 ฿13,999 เกือบเต็ม
8 พ.ย. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿18,998 ฿13,999 มีที่ว่าง
15 พ.ย. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿18,998 ฿13,999 เกือบเต็ม
22 พ.ย. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿18,998 ฿13,999 Sold Out
29 พ.ย. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿18,998 ฿13,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง