แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9779 : จางเจียเจี้ย อิมเพรชชั่น ( IMPRESSION) 4วัน3คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
2 ก.พ. 61 ฿11,777 ฿14,777 ฿14,777 ฿14,777 (เหลือแค่ 5 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง