แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9768 : ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า(พักเซินเจิ้น1+จูไห่ 2 คืน) 4วัน3คืน HX

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
4 พ.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 (เหลือแค่ 4 ที่)
11 พ.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
18 พ.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
25 พ.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
26 พ.ค. 61 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿20,499 มีที่ว่าง
1 มิ.ย. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
8 มิ.ย. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
15 มิ.ย. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
22 มิ.ย. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
29 มิ.ย. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
6 ก.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
13 ก.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
20 ก.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
27 ก.ค. 61 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿23,499 มีที่ว่าง
3 ส.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
10 ส.ค. 61 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿23,499 มีที่ว่าง
17 ส.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
24 ส.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
31 ส.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
7 ก.ย. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
14 ก.ย. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
21 ก.ย. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
19 ต.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
26 ต.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง