แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9768 : ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า(พักเซินเจิ้น1+จูไห่ 2 คืน) 4วัน3คืน HX

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
11 ต.ค. 61 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿18,499 มีที่ว่าง
19 ต.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
25 ต.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
26 ต.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
27 ต.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง