แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9759 : ฮ่องกง ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3วัน2คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
5 ธ.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,999 ฿15,999 เกือบเต็ม
6 ธ.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,999 ฿15,999 มีที่ว่าง
8 ธ.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,999 ฿15,999 มีที่ว่าง
14 ธ.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,999 ฿15,999 เกือบเต็ม
21 ธ.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,999 ฿15,999 เกือบเต็ม
22 ธ.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,999 ฿15,999 เกือบเต็ม
28 ธ.ค. 62 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿25,999 ฿21,999 มีที่ว่าง
29 ธ.ค. 62 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿25,999 ฿21,999 เกือบเต็ม
31 ธ.ค. 62 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿27,999 ฿23,999 เกือบเต็ม
4 ม.ค. 63 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿29,998 ฿14,999 มีที่ว่าง
11 ม.ค. 63 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,999 ฿15,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง