แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9758 : เวียดนามใต้ ดาลัด 3วัน2คืน VZ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
28 ก.ย. 62 ฿9,900 ฿9,900 ฿8,900 ฿12,400 ฿9,900 (เหลือแค่ 5 ที่)
5 ต.ค. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿13,400 ฿10,900 (เหลือแค่ 3 ที่)
2 พ.ย. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿13,400 ฿10,900 มีที่ว่าง
13 พ.ย. 62 ฿9,900 ฿9,900 ฿9,900 ฿12,400 ฿9,900 มีที่ว่าง
16 พ.ย. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿13,400 ฿10,900 มีที่ว่าง
18 พ.ย. 62 ฿9,900 ฿9,900 ฿9,900 ฿12,400 ฿9,900 มีที่ว่าง
30 พ.ย. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿13,400 ฿10,900 มีที่ว่าง
3 ธ.ค. 62 ฿9,900 ฿9,900 ฿9,900 ฿12,400 ฿9,900 มีที่ว่าง
16 ธ.ค. 62 ฿9,900 ฿9,900 ฿9,900 ฿12,400 ฿9,900 มีที่ว่าง
23 ธ.ค. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿13,400 ฿10,900 มีที่ว่าง
25 ธ.ค. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿13,400 ฿10,900 มีที่ว่าง
27 ธ.ค. 62 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿14,400 ฿11,900 มีที่ว่าง
28 ธ.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿15,400 ฿12,900 มีที่ว่าง
31 ธ.ค. 62 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿15,400 ฿12,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง