แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9758 : เวียดนามใต้ ดาลัด 3วัน2คืน VZ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
31 ก.ค. 62 ฿7,900 ฿7,900 ฿7,900 ฿10,400 ฿7,900 มีที่ว่าง
7 ส.ค. 62 ฿7,900 ฿7,900 ฿7,900 ฿10,400 ฿7,900 เกือบเต็ม
24 ส.ค. 62 ฿9,900 ฿9,900 ฿8,900 ฿12,400 ฿9,900 มีที่ว่าง
31 ส.ค. 62 ฿9,900 ฿9,900 ฿8,900 ฿12,400 ฿9,900 มีที่ว่าง
14 ก.ย. 62 ฿9,900 ฿9,900 ฿8,900 ฿12,400 ฿9,900 มีที่ว่าง
21 ก.ย. 62 ฿9,900 ฿9,900 ฿8,900 ฿12,400 ฿9,900 มีที่ว่าง
28 ก.ย. 62 ฿9,900 ฿9,900 ฿8,900 ฿12,400 ฿9,900 มีที่ว่าง
5 ต.ค. 62 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿13,400 ฿10,900 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง