แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9752 : ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม 3 วัน 2 คืน EK

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
11 พ.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿22,999 ฿17,999 มีที่ว่าง
17 พ.ค. 62 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿23,999 ฿18,999 เกือบเต็ม
18 พ.ค. 62 ฿20,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿25,999 ฿20,999 เกือบเต็ม
24 พ.ค. 62 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿23,999 ฿18,999 มีที่ว่าง
25 พ.ค. 62 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿23,999 ฿18,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง