แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9752 : ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม 3วัน2คืน EK

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
27 ก.ค. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿24,999 ฿19,999 (เหลือแค่ 2 ที่)
1 ส.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿21,999 ฿16,999 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง