แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9745 : จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
5 ก.ย. 62 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿23,998 ฿18,999 เกือบเต็ม
12 ก.ย. 62 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿23,998 ฿18,999 มีที่ว่าง
19 ก.ย. 62 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿23,998 ฿18,999 เกือบเต็ม
11 ต.ค. 62 ฿20,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿27,998 ฿20,999 มีที่ว่าง
12 ต.ค. 62 ฿20,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿27,998 ฿20,999 (เหลือแค่ 6 ที่)
17 ต.ค. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿25,998 ฿19,999 เกือบเต็ม
18 ต.ค. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿25,998 ฿19,999 มีที่ว่าง
19 ต.ค. 62 ฿20,999 ฿20,999 ฿20,999 ฿27,998 ฿20,999 มีที่ว่าง
24 ต.ค. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿25,998 ฿19,999 มีที่ว่าง
25 ต.ค. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿25,998 ฿19,999 มีที่ว่าง
26 ต.ค. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿25,998 ฿19,999 เกือบเต็ม
1 พ.ย. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿25,998 ฿19,999 มีที่ว่าง
7 พ.ย. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿25,998 ฿19,999 เกือบเต็ม
8 พ.ย. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿25,998 ฿19,999 เกือบเต็ม
14 พ.ย. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿25,998 ฿19,999 เกือบเต็ม
15 พ.ย. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿25,998 ฿19,999 มีที่ว่าง
21 พ.ย. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿25,998 ฿19,999 มีที่ว่าง
22 พ.ย. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿25,998 ฿19,999 มีที่ว่าง
28 พ.ย. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿25,998 ฿19,999 เกือบเต็ม
29 พ.ย. 62 ฿19,999 ฿19,999 ฿19,999 ฿25,998 ฿19,999 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง