แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9744 : ปักกิ่ง เป็ดน้ำแดง กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืนTG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
14 มี.ค. 62 ฿16,899 ฿16,899 ฿16,899 ฿20,899 ฿16,899 (เหลือแค่ 8 ที่)

จำนวนผู้เดินทาง