แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9741 : ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า(พักเซินเจิ้น1+จูไห่2 คืน) 4วัน3คืน CX

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
22 พ.ย. 61 ฿14,999 ฿14,999 ฿13,999 ฿18,499 ฿14,999 มีที่ว่าง
24 พ.ย. 61 ฿14,999 ฿14,999 ฿13,999 ฿18,499 ฿14,999 มีที่ว่าง
7 ธ.ค. 61 ฿17,999 ฿17,999 ฿16,999 ฿21,499 ฿17,999 มีที่ว่าง
9 ธ.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
16 ธ.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
20 ธ.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
28 ธ.ค. 61 ฿19,999 ฿19,999 ฿18,999 ฿23,499 ฿19,999 (เหลือแค่ 5 ที่)
30 ธ.ค. 61 ฿21,999 ฿21,999 ฿20,999 ฿25,499 ฿21,999 เกือบเต็ม
12 ม.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿13,999 ฿18,499 ฿14,999 มีที่ว่าง
17 ม.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿13,999 ฿18,499 ฿14,999 มีที่ว่าง
19 ม.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿13,999 ฿18,499 ฿14,999 มีที่ว่าง
24 ม.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
26 ม.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
31 ม.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
14 ก.พ. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
21 ก.พ. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
23 ก.พ. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
28 ก.พ. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
7 มี.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
14 มี.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
16 มี.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
21 มี.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
28 มี.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
30 มี.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 ฿15,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง