แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9741 : ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า(พักเซินเจิ้น1+จูไห่2 คืน) 4วัน3คืน CX

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
7 มี.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
14 มี.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 ฿15,999 เกือบเต็ม
16 มี.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 ฿15,999 เกือบเต็ม
21 มี.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 ฿15,999 (เหลือแค่ 2 ที่)
28 มี.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 ฿15,999 เกือบเต็ม
30 มี.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿14,999 ฿19,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
5 เม.ย. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿21,499 ฿17,999 มีที่ว่าง
19 เม.ย. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
26 เม.ย. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 ฿15,999 มีที่ว่าง
2 พ.ค. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿17,499 ฿13,999 มีที่ว่าง
30 พ.ค. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿17,499 ฿13,999 มีที่ว่าง
7 มิ.ย. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿17,499 ฿13,999 มีที่ว่าง
28 มิ.ย. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿17,499 ฿13,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง