แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9741 : ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า(พักเซินเจิ้น1+จูไห่2 คืน) 4วัน3คืน CX

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
29 ก.ย. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 (เหลือแค่ 4 ที่)
6 ต.ค. 61 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿18,499 มีที่ว่าง
13 ต.ค. 61 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿21,499 มีที่ว่าง
19 ต.ค. 61 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿20,499 มีที่ว่าง
20 ต.ค. 61 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿20,499 มีที่ว่าง
26 ต.ค. 61 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿20,499 มีที่ว่าง
27 ต.ค. 61 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿20,499 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง