แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9741 : ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า(พักเซินเจิ้น1+จูไห่2 คืน) 4วัน3คืน CX

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
28 ก.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
3 ส.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
4 ส.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
10 ส.ค. 61 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿21,499 มีที่ว่าง
11 ส.ค. 61 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿21,499 มีที่ว่าง
17 ส.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
18 ส.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
24 ส.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 เกือบเต็ม
25 ส.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
31 ส.ค. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
1 ก.ย. 61 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿18,499 มีที่ว่าง
8 ก.ย. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 เกือบเต็ม
14 ก.ย. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
15 ก.ย. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
21 ก.ย. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
22 ก.ย. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 มีที่ว่าง
29 ก.ย. 61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿19,499 (เหลือแค่ 4 ที่)
6 ต.ค. 61 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿18,499 มีที่ว่าง
13 ต.ค. 61 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿21,499 มีที่ว่าง
19 ต.ค. 61 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿20,499 มีที่ว่าง
20 ต.ค. 61 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿20,499 มีที่ว่าง
26 ต.ค. 61 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿20,499 มีที่ว่าง
27 ต.ค. 61 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿20,499 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง