แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9735 : ฮ่องกง นองปิง HONGKONG SUMMER FRESH 3วัน2คืน EK

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
2 ส.ค. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿17,888 ฿12,888 มีที่ว่าง
3 ส.ค. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿17,888 ฿12,888 มีที่ว่าง
9 ส.ค. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿17,888 ฿12,888 มีที่ว่าง
10 ส.ค. 62 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿18,888 ฿13,888 เกือบเต็ม
16 ส.ค. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿17,888 ฿12,888 มีที่ว่าง
17 ส.ค. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿17,888 ฿12,888 มีที่ว่าง
23 ส.ค. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿17,888 ฿12,888 มีที่ว่าง
24 ส.ค. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿17,888 ฿12,888 มีที่ว่าง
30 ส.ค. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿17,888 ฿12,888 มีที่ว่าง
31 ส.ค. 62 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿16,888 ฿11,888 มีที่ว่าง
6 ก.ย. 62 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿16,888 ฿11,888 มีที่ว่าง
13 ก.ย. 62 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿16,888 ฿11,888 มีที่ว่าง
14 ก.ย. 62 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿16,888 ฿11,888 มีที่ว่าง
20 ก.ย. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿17,888 ฿12,888 มีที่ว่าง
21 ก.ย. 62 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿16,888 ฿11,888 มีที่ว่าง
4 ต.ค. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿17,888 ฿12,888 มีที่ว่าง
5 ต.ค. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿17,888 ฿12,888 มีที่ว่าง
11 ต.ค. 62 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿18,888 ฿13,888 มีที่ว่าง
12 ต.ค. 62 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿19,888 ฿14,888 มีที่ว่าง
18 ต.ค. 62 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿18,888 ฿13,888 มีที่ว่าง
19 ต.ค. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿17,888 ฿12,888 มีที่ว่าง
25 ต.ค. 62 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿18,888 ฿13,888 มีที่ว่าง
26 ต.ค. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿17,888 ฿12,888 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง