แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9730 : ฮ่องกง นองปิง 360 เซินเจิ้น (2N) 4วัน2คืน HX

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
7 พ.ย. 61 ฿8,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿11,999 ฿8,999 (เหลือแค่ 8 ที่)
14 พ.ย. 61 ฿8,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿11,999 ฿8,999 มีที่ว่าง
21 พ.ย. 61 ฿8,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿11,999 ฿8,999 มีที่ว่าง
28 พ.ย. 61 ฿8,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿11,999 ฿8,999 มีที่ว่าง
5 ธ.ค. 61 ฿8,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿11,999 ฿8,999 มีที่ว่าง
12 ธ.ค. 61 ฿8,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿11,999 ฿8,999 มีที่ว่าง
19 ธ.ค. 61 ฿8,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿11,999 ฿8,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง