แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9715 : เซี่ยงไฮ้ (HEAVEN) 5วัน3คืน XJ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
9 พ.ค. 61 ฿11,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿15,400 (เหลือแค่ 3 ที่)
10 พ.ค. 61 ฿13,900 ฿16,900 ฿13,900 ฿17,900 มีที่ว่าง
16 พ.ค. 61 ฿11,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿15,400 มีที่ว่าง
17 พ.ค. 61 ฿11,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿15,400 มีที่ว่าง
24 พ.ค. 61 ฿11,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿15,400 มีที่ว่าง
30 พ.ค. 61 ฿11,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿15,400 มีที่ว่าง
31 พ.ค. 61 ฿11,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿15,400 มีที่ว่าง
7 มิ.ย. 61 ฿11,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿15,400 มีที่ว่าง
14 มิ.ย. 61 ฿11,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿15,400 มีที่ว่าง
21 มิ.ย. 61 ฿11,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿15,400 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง