แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9714 : จีน จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE 4วัน3คืน CZ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
27 ก.ย. 62 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿17,388 ฿13,888 (เหลือแค่ 2 ที่)
17 พ.ย. 62 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿17,388 ฿13,888 เกือบเต็ม
18 พ.ย. 62 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿17,388 ฿13,888 (เหลือแค่ 3 ที่)
20 พ.ย. 62 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿17,388 ฿13,888 มีที่ว่าง
23 พ.ย. 62 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿17,388 ฿13,888
16 ธ.ค. 62 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿17,388 ฿13,888 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง