แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9714 : จีน จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE 4วัน3คืน CZ

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
30 ส.ค. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿16,388 ฿12,888 (เหลือแค่ 7 ที่)
3 ก.ย. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿16,388 ฿12,888 มีที่ว่าง
5 ก.ย. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿16,388 ฿12,888 มีที่ว่าง
6 ก.ย. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿16,388 ฿12,888 มีที่ว่าง
11 ก.ย. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿16,388 ฿12,888 มีที่ว่าง
18 ก.ย. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿16,388 ฿12,888 มีที่ว่าง
20 ก.ย. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿16,388 ฿12,888 (เหลือแค่ 3 ที่)
25 ก.ย. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿16,388 ฿12,888 มีที่ว่าง
26 ก.ย. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿16,388 ฿12,888 มีที่ว่าง
27 ก.ย. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿16,388 ฿12,888 มีที่ว่าง
7 ต.ค. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿16,388 ฿12,888 มีที่ว่าง
17 ต.ค. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿16,388 ฿12,888 เกือบเต็ม
24 ต.ค. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿16,388 ฿12,888 (เหลือแค่ 2 ที่)
28 ต.ค. 62 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿16,388 ฿12,888 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง