แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9714 : THE CHARMING OF จางเจียเจี้ย 6วัน5คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
9 ส.ค. 61 ฿20,777 ฿23,777 ฿23,777 ฿26,777 มีที่ว่าง
11 ต.ค. 61 ฿20,777 ฿23,777 ฿23,777 ฿26,777 มีที่ว่าง
17 ต.ค. 61 ฿18,777 ฿21,777 ฿21,777 ฿24,777 (เหลือแค่ 2 ที่)
18 ต.ค. 61 ฿23,777 ฿26,777 ฿26,777 ฿29,777 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง