แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9714 : จางเจียเจี้ย (DREAM) 6วัน5คืน WE

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว เหลือที่นั่ง
3 พ.ค. 61 ฿17,777 ฿20,777 ฿20,777 ฿22,277 (เหลือแค่ 0 ที่)
10 พ.ค. 61 ฿18,777 ฿21,777 ฿21,777 ฿23,277 (เหลือแค่ 4 ที่)
17 พ.ค. 61 ฿17,777 ฿20,777 ฿20,777 ฿22,277 (เหลือแค่ 2 ที่)
24 พ.ค. 61 ฿18,777 ฿21,777 ฿21,777 ฿23,277 เกือบเต็ม

จำนวนผู้เดินทาง