แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 9708 : จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ 6วัน4คืน TG

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
30 ส.ค. 62 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿29,998 ฿22,999 เกือบเต็ม
5 ก.ย. 62 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿29,998 ฿22,999 เกือบเต็ม
12 ก.ย. 62 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿29,998 ฿22,999 เกือบเต็ม
19 ก.ย. 62 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿29,998 ฿22,999 มีที่ว่าง
26 ก.ย. 62 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿29,998 ฿22,999 มีที่ว่าง
11 ต.ค. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿33,998 ฿24,999 มีที่ว่าง
12 ต.ค. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿33,998 ฿24,999 (เหลือแค่ 2 ที่)
18 ต.ค. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿33,998 ฿24,999 มีที่ว่าง
19 ต.ค. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿33,998 ฿24,999 มีที่ว่าง
23 ต.ค. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿33,998 ฿24,999 มีที่ว่าง
24 ต.ค. 62 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿31,998 ฿23,999 มีที่ว่าง
25 ต.ค. 62 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿31,998 ฿23,999 มีที่ว่าง
26 ต.ค. 62 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿31,998 ฿23,999 มีที่ว่าง
7 พ.ย. 62 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿31,998 ฿23,999 เกือบเต็ม
8 พ.ย. 62 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿31,998 ฿23,999 มีที่ว่าง
14 พ.ย. 62 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿31,998 ฿23,999 เกือบเต็ม
15 พ.ย. 62 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿31,998 ฿23,999 เกือบเต็ม
21 พ.ย. 62 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿31,998 ฿23,999 Sold Out
22 พ.ย. 62 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿31,998 ฿23,999 มีที่ว่าง
28 พ.ย. 62 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿31,998 ฿23,999 มีที่ว่าง
29 พ.ย. 62 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿31,998 ฿23,999 มีที่ว่าง
30 พ.ย. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿33,998 ฿24,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง